Từ 1996 đến nay

Tác phẩm: Trống Cơm hiphop
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác giả: NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác phẩm: Múa bốn mùa
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác phẩm: Thiên Nga
Tác giả: G.Galina
Năm biểu diễn: Năm 2015
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà
Năm biểu diễn: Năm 2015
Tác giả: NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2015
Tác phẩm: Chim cánh cụt
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà
Năm biểu diễn: Năm 2014
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà
Năm biểu diễn: Năm 2014
Tác giả: Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong
Năm biểu diễn: Năm 2013
Tác giả: Bùi Duy Hiếu
Năm biểu diễn: Năm 2013