Lịch biểu diễn

Giờ diễn Nhận biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Sân khấu Thủy Đình
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ